New Tribes Mission

www.ntm.org

New Tribes Mission (Uute Hõimude Misjon) on rahvusvaheline kristlik organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on piiblisõnumi viimine erinevatele hõimurahvastele. Selleks tuleb misjonäridel esmalt õppida selgeks hõimu keel. Paljudel juhtudel eksisteerib see vaid suulisel kujul, seega tuleb luua ka kirjakeel. Alles siis on võimalik tõlkida piibel sellesse keelde. Tegevuse lõppeesmärk on aga välisest abist sõltumatu Uue Testamendi koguduse loomine.

Organisatsioon kasutab just sellist nime – Uute Hõimude Misjon – kuna tegevus toimub peamiselt hõimurahvaste juures, kes ei ole varem rõõmusõnumit Jeesusest Kristusest kuulnud ning kel puudub omakeelne Jumala Sõna. 

New Tribes Mission (NTM) loodi 1942. aastal, mil esimesed misjonärid suundusid Lõuna-Ameerikas asuvasse Boliiviasse. Töö laienedes tekkis vajadus misjonäride ettevalmistamiseks, milleks loodi esmalt võimalused Ameerika Ühendriikides ja 1979. aastal ka Suurbritannias. Inglismaal, Lincolnshire maakonnas asuvas koolituskeskuses saavad ettevalmistuse enamus Euroopast pärit misjonäre, kuid seal on õpilasi ka Aafrikast, Lõuna-Koreast, Ameerikast jm. Hetkel teeenib NTM-i raames üle 3000 misjonäri enam kui 30 maalt. 

NTM pakub erinevaid koolitus- ja teenimisvõimalusi. Inglismaal asuvas koolituskeskuses on võimalik õppida piibli- ja misjonitöö kursustel, mis mõlemad kestavad aasta. Viimane valmistab tulevasi misjonäre ette töötama teistsuguses kultuurikeskkonnas ja muust maailmast eraldatud paikades. 

Selleks, et misjonärid saaks kaugetes kohtades ja sageli algelistes tingimustes tegutseda, on vaja taustameeskonda, kuhu võivad kuuluda õpetajad, raamatupidajad, lendurid, sekretärid, ehitajad, kokkad jne. Nende ametite pidajad saavad misjonitöös osaleda ka lühiajaliste projektide raames.  

Kõik NTM-i misjonärid on välja läkitatud oma kodukoguduste poolt. Kuna kogudustel võib misjonäride iseseisvalt tööle saatmine keeruliseks osutuda, on NTM-i roll aidata neil misjonipõllule jõuda ja seal efektiivselt tegutseda. Kogu misjonäride tegevuseks vajalik rahaline toetus tuleb kaasusklikelt ja kogudustelt. 

Misjonäride töö erinevates hõimudes on mitmekülgne ja sõltub kohalikest vajadustest. Paljudes kohtades puudub võimalus meditsiiniabi saamiseks ja misjonärid püüavad seda pakkuda. Mujal võib olla vajalik aidata inimestel leida paremaid viise kohalike ressursside kasutamiseks ja seeläbi sissetuleku teenimiseks ning elukvaliteedi parandamiseks. 

Kuid NTM-i misjonäride tegevuse peamine eesmärk on viia inimesteni sõnum Jeesusest Kristusest. See sõnum on nende jaoks sama vajalik kui meile, erinevus on vaid selles, et nemad ei ole seda veel kuulnud. Piiblist loeme, et oleme loodud Jumala poolt, kes soovib olla iga inimesega osaduses. Patt on aga rikkunud selle osaduse ja kogu Jumala loodud maailma. Jumal armastab meid siiski ja soovib meiega sellist osadust nagu tal oli esimeste inimestega enne kui nad pattu langesid. Seetõttu on ta loonud meie jaoks võimaluse pöörduda tagasi tema poole. Piiblisõnumi tuum on, et ta saatis oma Poja Jeesuse Kristuse kandma karistust meie pattude eest ning ainus võimalus saada Jumalalt andeks, olla temaga osaduses ja omada igavest elu, on uskuda Jeesusesse Kristusesse ja sellesse, mida ta meie eest ristil surres tegi (Rm 3:23, 6:23, Jh 3:16-18). Seda sõnumit tasub viia ka maailma kõige kaugemasse nurka. See ongi NTM-i raames töötavate usklike peamine nägemus ja soov. 

Jeesuse käsk kõigile oma järgijatele on täna sama, mis u. 2000 aastat tagasi, mil ta selle esmakordselt jüngritele andis: “Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!” (Mk 16:15).

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top