Wüstide lugu

Gerolf on pärit Lõuna-Saksamaalt. Tema pere käis küll kirikus, kuid ei tundnud Jeesust oma isikliku Päästjana. Traagiline sündmus – isa surm - pani Gerolfi ja ta ema tõsiselt Jumalat otsima ning selle tulemusel õppisid nad Jeesust isiklikult tundma. Gerolf sai ülikoolis ettevalmistuse pastorina töötamiseks ja teenis koguduse karjasena mõned aastad. Peale seda vahetas ta elukohta ja jätkas vaimulikku tööd Ravensburgi Vabakoguduse töötegijana. Tema igatsuseks on alati olnud jagada rõõmusõnumit Kristusest ka teistele. Mõned aastad tagasi kõnetas Jumal teda selgelt oma Sõna kaudu tuues esile vajaduse kuulutada ka neile, kes elavad kaugetel maadel ja kellel ei ole võimalust Jeesusest kuulda muidu kui keegi nende juurde läheb. Järgmise sammuna läks Gerolf õppima New Tribes Mission’i koolituskeskusse Inglismaal. 

Mailis on pärit Eestist, täpsemalt Saaremaalt. Ta kasvas üles peres, kus Jumalat ei tuntud. 15-aastaselt kuulis ta esimest korda Päästjast Jeesusest ning paar aastat peale seda pühendas oma elu Temale. Sellest hetkest alates oli ta südames soov rääkida Jeesusest ka teistele, eriti aga lastele. Seoses sotsiaaltöö õpingutega ülikoolis kolis ta Tallinna, kus ühines Mustamäe Kristliku Vabakogudusega. Seal tekkis ka esimene võimalus õpetada lastele piiblitõdesid. Samal ajal arenes kontakt Eesti Lastemisjoniga, mille töös ta alguses vabatahtliku ja hiljem täisajaga töötegijana kaasa aitas. Mõne aasta möödudes juhtis Jumal ta õppima New Tribes Mission’i koolituskeskusse Inglismaal.

Asusime mõlemad Inglismaal õppima 2006. a. sügisel ja kohtusime seal esimest korda. 2007. a. varakevadel jõudsime otsusele abielluda. Üheks meid tugevalt ühendavaks sooviks oli igatsus jätkata koos Jumala teenimist misjonäridena. 2007. a. suvel abiellusime Tallinnas ning seejärel jätkasime õpinguid Inglismaal. 2008. a. suvel lõpetasime kooli ja asusime tegema ettevalmistusi misjonitööle minekuks.

Juba enne abiellumist hakkasime otsima Jumala tahet maa suhtes, kuhu peaksime minema Teda teenima. Jumal pani meie südametesse soovi tulla Paapua Uus-Guineale, kuhu me saabusime 2010. a. märtsi alguses.

Maitse Misjonit TV7's

Maitse Misjonit Raadios

Misjonikalender 2018

Kontakt

Eesti Evangeelne Allianss
Misjonitoimkond

Narva mnt. 51
10152 Tallinn
E-mail
info (ätt) misjon.ee

allianss.ee

Back to Top